SPLOšNO

Projekt INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

31.12.2019

Ažmurk je partner v projektu Interaktivni turizem za vse.

Projekt Interaktivni turizem za vse poteka od 1. januarja do 31. decembra 2019. Projekt se vrti okoli uporabe sodobnih tehnologij za predstavitev naravnih in kulturnih znamenitosti osebam s posebnimi potrebami, ki teh znamenitosti sicer ne morejo obiskati. V sklopu projekta bo nastala vrsta predstavitev s sodobno video in fotografsko opremo, predvsem pa s tehnologijo navidezne resničnosti (virtual reality, VR), ki ponuja možnost doživetja nekega prostora ali dogajanja na način, ki je zelo blizu dejanjskemu obisku oziroma doživetju.

Projekt poteka v sklopu Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, podukrep 19.3.: priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. V njem sodelujejo predstavniki šestih Lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz različnih delov Slovenije, vodilni partner pa je LAS Notranjska. Ažmurk bo v sklopu projekta posnel materiale in izdelal VR predstavitve naravnih znamenitosti s treh področij: predstavili bomo Paradano z ledeno jamo v Trnovskem gozdu, za katero je značilna temperaturna inverzija; kraške travnike iz okolice Pivke; ter tradicijo splavarjenja - flosanja lesa na Ljubnem pri Savinji.

V aprilu in maju smo končno dočakali ugodnejše vremenske razmere, ki so nam dovolile z vso opremo oditi na teren in začeti s snemanji.

Paradana (1)

Paradana (2)

 

Več o Evropskem skladu za razvoj podeželja na tej povezavi.

Več o Programu razvoja podeželja na tej povezavi.