FOTOGRAFIJA

Nekaj posebnega na Okroglem

20.05.2019

Na kulturniških dnevih Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je bil Ažmurk zelo inovativen.

Na kulturniških dnevih, ki jih vsako leto na Okroglem pri Naklu organizira Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, je letos Ažmurk sodeloval pri prav posebnem dogodku: poskusno smo pripravili in izpeljali fotografsko delavnico – za slepe.

Vse skupaj se je pravzaprav začelo kot izziv. Delavnico nam je napol v šali predlagal Dušan z ZDSSS – napol, kajti druga polovica šale je vodila v resen razmislek na vseh straneh. Delavnica je torej letos potekala kot nekakšen poiskus, enodnevno fotografsko druženje s slepo Mirjano in slabovidno Rezko je bilo poučno tako za njiju, kot za Sonjo in Aleksandra, ki sta delavnico vodila.

Okroglo 2019 (1)Okroglo 2019 (2)

Odziv obeh udeleženk, zanimanje, ki ga je predstavitev delavnice vzbudila pri ostalih udeležencih kulturniških dnevov – in nenazadnje tudi fotografije, ki so nastale na delavnici – so dobra popotnica za nadaljevanje in poglobitev začetega.

Fotografije z delavnice so bile predstavljene na razstavi v Celju.